Muhammed Arslan

Muhammed Arslan ile Gerçekleştirilen Röportaj

  1. Merhaba Muhammed Bey, bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Okurlarımız için bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?

1975 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve liseyi Ankara’da okudum. Liseyi Ankara Atatürk Lisesinde bitirdim. Üniversiteyi Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde okudum. İş hayatına ilaç firmasında tıbbi satış mümessili olarak başladım. Askerden sonra özel bir şirkette raporlama uzmanı olarak çalıştım. 2005 yılında bankacılık sektörüne geçiş yaptım. Şube ve bölge müdürlüğü pazarlama kadrolarında çalıştıktan sonra 2013 yılında Eskişehir’e şube müdürü olarak atandım. Halen Ankara’da şube müdürü olarak çalışmaktayım. Ufuk Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi programında yüksek lisans öğrencisiyim. Basketbol ve bowling oynamayı, yürüyüş yapmayı, seyahat etmeyi severim. Bekârım.

  1. Ufuk Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programının öğrencisisiniz. Eğitim hayatınızda Ufuk Üniversitesi ile tanışmanız nasıl oldu acaba? Sizce mezun arkadaşlarımız niçin yüksek lisans yapmalılar?

Ufuk Üniversitesinden mezun bir kardeşimizin tavsiyesi ve istediğim bölümün bu üniversitede olması ile üniversitemizle tanışmış oldum. Özellikle farklı bir alanda yüksek lisans yapmaya karar vermemde birçok eğitim programına katıldığım Doğan Güneş Önder Hoca’nın etkisi oldu.

Maalesef ülkemizde halen kariyer planlaması, gelişimi vb. gibi kavramlar çok yeni ve öğrenciler lisans eğitimlerine karar verirken aile etkisinde kalabiliyorlar. Lisanstan sonra biraz daha özgür olabiliyorlar. Ayrıca lisans eğitimleri ezber ağırlıklı olunca araştırma kavramı oturmuyor. Yüksek lisansta araştırma ve sunum yapılması ve ortaya bir eser çıkarılması (tez veya proje) çok değerli hale geliyor. Bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanılmasını sağlıyor.  Kısacası uzmanlaşıyorsunuz. Unutmamak gerekir ki geçmiş başarılarınız sizi geleceğe taşımaz, kendinizi sürekli yenilemeniz ve geliştirmeniz gerekir.

  1. Özellikle toplumda vakıf üniversitelerindeki yüksek lisans programlarına karşı, programların muadillerine göre kolay oldukları yönünde bir önyargı var. Sizce bu doğru mu? Bize biraz programınızdan bahsedebilir misiniz?

Bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu tür söylemler ve tartışmalar bizi bir yerlere getirmez. Ezbere dayalı olduğu sürece kolay veya zor bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan kişinin yetkinliğidir. Özellikle mülakatlarda diplomaya değil, kişinin yetkinliğine bakılması daha değerli. İnsan Kaynakları Yönetimi programı hakkında bilgi verecek olursak, artan rekabet koşullarında işletmeler her geçen gün insan kavramının ne kadar değerli olduğunun farkına varıyor. Bu yüzden teknoloji yatırımlarının yanı sıra insana da çok fazla yatırım yapılıyor. Bu programdan mezun olacak arkadaşların, iş hukuku, yönetim organizasyon, kariyer yönetimi, işe alım, performans yönetimi konularında belirli bir yetkinliğe ve farklı bakış açılarına sahip olacağı kanaatindeyim.

  1. Yüksek lisans programının beklentilerinizi karşıladığını söyleyebilir miyiz acaba? Mezun olduktan sonra eğitiminize devam etmeyi düşünüyor musunuz?

Uzun zaman sonra yüksek lisans yapmaya karar verdiğimden dolayı başta bazı endişelerim vardı. Fakat hocaları gördükten sonra ve dersler ilerledikçe beklentimi karşıladı diyebilirim. Özellikle  devam etmekte olduğum programla ilgili role-play gibi uygulamaların (örnek mülakat yapma, performans görüşmeleri gibi) daha yararlı olacağı kanaatindeyim. Mezun olduktan sonra yine insan kaynaklarına paralel konularda eğitime devam etmeyi düşünüyorum.

  1. Aynı zamanda bir bankada şube müdürü olarak çalışmaktasınız. Genel kabul olarak bankacıların yoğun bir iş temposu olduğundan bahsedilir. Hem iş hem de eğitim hayatının zorlukları sizce neler?

Eskiden olduğu gibi akşamın geç saatlerine kadar sürmüyor olsa da mesai saatleri içinde çok yoğun oluyoruz. Hizmet sektöründe çalışıyoruz. İşimiz firmalar ve insanlarla. Aslında zoru kolaya çevirmek biraz da sizin elinizdedir. Kurumunuz yüksek lisans yapmanızı destekliyorsa, geriye kalan azim ve planlama. Bu ikisini bir araya getirdiğinizde hem iş hem eğitim bir arada çok rahat yürütülebilir.

  1. Yalnızca bizim özelimizde olmamakla birlikte lisans programlarından mezun olacak arkadaşlarımıza, yüksek lisans programlarına nasıl hazırlanmaları ve hangi kıstaslara dikkat etmelerini tavsiye edersiniz.

Doğru bir kariyer planlama yapmalarını ve muhakkak SWOT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizlerini yapmalarını tavsiye ediyorum. Lisans yaparken bunun hazırlığını yapmaları ve özellikle akademik kariyer yapacakların not ortalamalarına, ALES puanına ve yabancı dile önem vermeleri gerekiyor. Programların bağlı olduğu bölümdeki akademisyenlerle görüşmek ve bilgi almak önemlidir. Ayrıca çevrelerinde aynı programa devam eden birileri varsa bu kişilerden de bilgi almak yararlı olacaktır.

Farklı alanda yüksek lisans yapacak öğrencilere ise çalıştığı veya çalışacağı işte o programın kazandıracaklarına bakmalarını tavsiye ederim. Kişiye açılım getirmesi veya bir kariyer geçişi isteniyorsa buna zemin hazırlaması açısından yüksek lisansın farklı alanda yapılması yararlı olabilir.