Selim Özçay

Selim Özçay ile Gerçekleştirilen Röportaj

  • Selim Özçay kimdir? Kendinizden bahseder misiniz? Ufuk üniversitesi’nden hangi bölümden ve ne zaman mezun oldunuz?

1988 Ankara doğumluyum.

Muğla Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum.

Mezuniyetim yaklaşırken hangi alanlarda çalışabileceğimle ilgili yoğun bir araştırma süreci içerisindeydim. Psikolojiye olan ilgimden dolayı Ankara’ya döndüğümde Ankara üniversitesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümüne özel öğrenci olarak kabul edildim. Bu bölümde psikolojiye giriş, bireyi tanıma teknikleri, kişilik ve davranış kuramları, mesleki rehberlik ve danışma, ölçme ve değerlendirme derslerini başarıyla tamamladım. Böylece beni en mutlu edecek çalışma alanım insan kaynakları alanında gerekli alt yapıya sahip olarak iş arayış sürecime başlamış oldu.

 

İK alanında ilk iş deneyimim olarak işkur’a bağlı özel istihdam bürosunda uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Personel seçme & yerleştirme ve kariyer danışmanlığı konularında deneyim kazandım. Yaklaşık bir yıl burada çalışmamın ardından bankacılık sektörüne geçiş yaptım ve iç Anadolu bölge insan kaynakları uzmanı olarak kariyerime devam ettim. Edindiğim iş deneyimini artık yüksek lisans ile taçlandırmak istedim ve Ufuk üniversitesi insan kaynakları yönetimi tezli yüksek lisans programına kabul edildim. Bu süreçte İK alanında hem çalışma deneyimi elde ederken hem de akademik anlamda gelişimimi destekleme şansım oldu. 2015 yılında da X ve Y kuşaklar üzerine yazdığım yüksek lisans tezim ile Ufuk üniversitesinden mezun oldum.

 

Yüksek lisansım sonrası kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik danışmanlığı üzerine çalışmaya başladım. Bu sırada Başkent üniversitesi yönetim ve organizasyon doktora programına kabul edildim. Akademik anlamda iş ve örgüt psikolojisi konularında çalışmalarımı sürdürüyorum.

 

Halen doktora öğrenimim devam etmekte olup aynı zamanda Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’de insan kaynakları işe alım uzmanı olarak çalışmaktayım.

Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. olarak özellikle yeni mezun istihdamını fazlasıyla önemsiyoruz. Bu doğrultuda yıl içinde üniversite kariyer yönlendirme birimleri ile işbirliği içerisindeyiz. Eğitici fuar ve seminerlere katılımın yanı sıra direkt satış departmanımızın açık pozisyonlarına gelen başvuruları büyük bir özenle değerlendirip ilk olarak adaylarımızı kişilik envanteri sürecine dahil ediyoruz. Ardından, birebir görüşme sürecimiz ile ilerliyoruz. Burada adaylarımızın özgeçmişleri üzerinden karşılıklı sohbet ederken hem kariyer beklentilerini öğrenmeye çalışıyor hem de Pronet’i yakından tanımalarına ve pozisyonumuz hakkında gerekli bilgileri edinmelerini sağlıyoruz. Önceliğimiz özellikle yeni mezun adaylarımızın Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’ye iş görüşmesine geldiklerinde işe alım süreçlerimizde iyi bir mülakat deneyimi yaşamaları. Bizim için her bir çalışanımız birer kahraman!

 

  • Ufuk Üniversitesi’ni ve İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünü tercih etme sebebiniz nedir?

 

İK alanında uzmanlaşmak istediğimde Ankara’da henüz bu alanda eğitim veren fazla bir üniversite yoktu. Vakıf üniversitelerinde Ufuk üniversitesi bu alanda yüksek lisans eğitimi veren ilk üniversitelerden de biriydi. Program ve ders çıktılarını incelediğimde tezli olması ve güçlü akademik kadrosu sayesinde tercihim Ufuk üniversitesinden yana oldu.

 

  • Lisans eğitimi sırasında staj imkanınız oldu mu? Olduysa bu imkanın size ne gibi getirileri oldu?

Staj değil belki ama gönüllü olarak sivil toplum kuruluşunda yer aldım. Ankara üniversitesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde  derslerden kalan boş zamanlarımda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ‘nın “kariyer yolculuğuma başlıyorum” eğitim programında gönüllü eğitmen olarak yer aldım.

Bu eğitim programı 6, 7 ve 8. sınıf çocuklarına yönelik olarak çocukların kendi ilgi ve becerilerini keşfetmelerine katkıda bulunuyor. Program, kişisel özelliklerin fark edilmesi ve olumlu benlik algısı geliştirilmesi, değişmenin ve gelişmenin öneminin fark edilmesi, akademik başarının yararlarının fark edilmesi, kariyer bilgisini anlama ve kullanma becerilerinin geliştirilmesi, kariyer planlama sürecinin bilinmesi amacıyla geliştirilmiş aktiviteleri kapsıyor. Bu anlamda gerek kariyer danışmanlığı konusunda gerek kendi gelişimime de oldukça olumlu katkılar sağlamış oldu.

 

  • Şu anki işiniz mezun olduğunuz alanla mı ilgili? Kendi alanınızda çalışıyorsanız, bu konuda bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Ufuk üniversitesinde okumanın alanda çalışırken, gerek teorik gerek pratik size ne gibi avantajları oldu?

Evet. Mezun olduğum alanla ilgili bir meslek sürdürüyorum. Ufuk üniversitesinde yüksek lisans öğrencisiyken sadece akademik anlamda değil aynı zamanda iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları uzmanı olarak gelişimimiz desteklendi. İnsan ilişkileri ve iletişim konuları ile bireysel performansın artırılmasında teorik ve pratik anlamda avantajları oldu.  Özellikle derslerde fazlasıyla sunum yamak topluluk önünde konuşma becerilerimizi de geliştirdi.

  • İş bulma sürecinde üniversitemizin ve okuduğunuz bölümün size sağladığı avantajlar nelerdir?

Özellikle vakıf üniversiteleri arasında Ufuk üniversitesinin insan kaynakları yönetimi yüksek lisans programının öncülerinden olması ve eğitim kalitesi ile kendini kanıtlamış olması iş bulma sürecimde oldukça avantajlar getirdi. Uzun bir iş arama süreci yaşamadım.

  • Ufuk Üniversitesi’nden almış olduğunuz eğitim kariyerinizi nasıl etkiledi?

Ufuk üniversitesinden insan kaynakları alanında gerekli teorik ve pratik dersleri alarak 3,38 ortalama ile mezun oldum. Özellikle bizleri her gün cesaretlendiren akademik kadrosu sayesinde doktora öğrenimime karar verdim. Doktora öğrenimime başlamaya karar vermemde ve kabul edilmemde Ufuk üniversitesinin payı oldukça yüksektir.

  • Ufuk Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde halen okumakta olan öğrencilere veya yeni mezunlara neler tavsiye edersiniz?

İnsan kaynakları yönetimi işletme ve psikoloji biliminin bir alt çalışma dalıdır. Dolayısıyla İK alanında öğrenim gören ya da görecek öğrencilerin işletme yöneticiliği, örgüt kuramları ve tasarımı, endüstri ve örgüt psikolojisi, danışmanlık becerileri, sosyoloji, yetişkin eğitimi alanında yoğun okumalar yapmalarını tavsiye ederim.  Bu okumalar daha çok iş yaşamına ilişkin süreli dergiler ve her şeyden önce uygulayıcılara ve araştırmacılara ışık tutacak akademik makaleler olmalı. Ulusal ve uluslar arası işletmelerin yöneticileri tarafından oluşturulan blog sitelerini de takip etmelerini faydalı buluyorum.

Lisans öğreniminin hemen ardından yüksek lisansa başlamayı çok doğru bulmuyorum. Ancak, mezun olunan lisans alanının dışında bir kariyer hedefleniyorsa yüksek lisans bu alanda uzmanlaşmaya ilişkin hemen yapılabilir elbette. Yüksek lisans bir noktada kariyerimizin restorasyon sürecidir. Artık iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak tezsiz yüksek lisans programları mevcut. Uzaktan öğrenim tezsiz yüksek lisans programları da buna dahil. Lisans sonrası staj ve iş deneyimi elde etme şansımız varsa yaklaşık iki yıllık bir iş deneyiminin ardından yüksek lisansa başlamak daha faydalı olacaktır düşüncesindeyim. Son olarak, üniversite hayatının başlaması ile birlikte üniversite kariyer yönlendirme birimi ve erasmus birimlerinden kesinlikle destek alınmalı.